UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
 • Thời gian đăng: 9/27/2019 8:52:39 AM
 • Thực hiện Chương trình chuyên đề 573b của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên về Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu; ngày 26/9/2019, tại xã Thanh Minh và xã Tà Lèng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, cán bộ đảng viên và đại diện nhân dân trên địa bàn 02 xã Thanh Minh và Tà Lèng.

 • tyuiop1.jpg

  tyuiop3.jpg

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền tại xã Tà Lèng và xã Thanh Minh

  Với mục đích phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của đồng bào các dân tộc; từng bước làm chuyển biến tư duy, nhận thức để nhân dân tự thay đổi, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu nhất là các hủ tục, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Tại Hội nghị đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc; về triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tham gia xây dựng quy ước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, trong đó tập trung vào một số vấn đề cụ thể như: Vấn đề hôn nhân cận huyết thống, vấn đề tảo hôn, vấn đề về tang lễ và một số vấn đề về các phong tục tập quán lạc hậu khác…

  tyuiop2.jpg

  Đồng chí Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu

  Với các nội dung cụ thể, thiết thựcvà cách tuyên truyền linh hoạt, khéo léo cùng với những dẫn chứng sát với thực tế, Hội nghị đã thu hút được sự theo dõi và đồng tình của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân. Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra chuyển biến nhận thức trong việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của 02 xã Thanh Minh và xã Tà Lèng. 

 • Tác giả: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >