ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Mường Lay: Gần 80 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
 • Thời gian đăng: 9/8/2020 3:14:11 PM
 • Nhằm không ngừng bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tại cơ sở, sáng ngày 08/9 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Mường Lay đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho gần 80 học viên.

 • bdmt1.jpg

  Trong thời gian 2 ngày học viên được tiếp thu các kiến thức cơ bản của 6 chuyên đề gồm: Quán triệt, triển khai kế hoạch số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những nội dung cơ bản của Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Mường Lay nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác dân chủ và pháp luận; dân tộc và tôn giáo; công tác phong trào.

  bdmt2.jpg

  Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Mặt trận tổ quốc chủ trì ở khu dân cư./.

 • Tác giả: Thu Hường - Thị xã Mường Lay
 • Trao tặng máy lọc nước cho Trường PTDT bán trú THCS Huổi Lếch
  Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên trao tiền hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt và trao nhà "Đại đoàn kết" tại xã Na Ư, huyện Điện Biên
  KIỂM TRA, KHẢO SÁT KẾT QUẢ 5 NĂM THI HÀNH LUẬT MTTQ VIỆT NAM NĂM 2015 TẠI HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên trao gần 200 suất quà cho học sinh tại huyện Điện Biên, Nậm Pồ
  NIỀM VUI TỪ NHỮNG “MÁI ẤM ĐẠI ĐOÀN KẾT”
  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phu Luông huyện Điện Biên trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo của xã
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO 03 HỘ NGHÈO XÃ THANH YÊN
  Mường Lay: Gần 80 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
  Điện Biên: Trao quà "Tiếp sức nâng bước em đến trường"
  Tuần Giáo: Tổ chức các Hội nghị Ủy ban MTTQ kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
  1-10 of 906<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >