UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
 • Thời gian đăng: 3/1/2019 2:03:16 PM
 • Chiều ngày 26/02/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiên Cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (2009 - 2019) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động.

 • nvn22.jpg

  Toàn cảnh cuộc họp

  Nội dung tổng kết Cuộc vận động tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện trong công tác tuyên truyền cuộc vận động; việc bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 08/10/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnhvề việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 177/QĐ- UBND, ngày 19/3/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Chương trình triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2015 - 2020. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thị trường… làm rõ những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động…Từ đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn mới.

  Tham gia ý kiến tại hội nghị, các thành viên Ban vận động nhất trí với các nội dung theo dự thảo kế hoạch. Một số đại biểu cho rằng, Ban chỉ đạo cần phân công rõ nhiệm vụ cho các ngành thành viên trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan tới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động; mời doanh nghiệp trưng bày sản phẩm; động viên khen thưởng các tập thể thực hiện tốt cuộc vận động; làm rõ nguồn kinh phí tổ chức hội nghị…

  nvn11.jpg

  Đ/c Lò Văn Mừng - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ phát biểu kết luận 

  Kết luân hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo cuộc vận động hoàn thiện các nội dung liên quan đến hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động. Dự kiến hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019.

 • Tác giả: Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 • Hội nghị giao ban quý II năm 2019 giữa MTTQ và các đoàn thể huyện Điện Biên Đông
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Tuần Giáo: Thăm và hỗ trợ gia đình bà Cà Thị Bương, bản Lạ, xã Quài Tở
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mường Thanh: Tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ (2019 - 2024); hội nghị mô hình điểm "Tổ dân phố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"
  Tuần Giáo: Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng quy ước và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Thị xã Mường Lay tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III năm 2019
  Mường Lay: Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa
  Tuần Giáo: Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng kinh phí và các thủ tục thanh toán kinh phí cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn năm 2019
  1-10 of 691<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >