ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
 • Thời gian đăng: 3/1/2019 2:03:16 PM
 • Chiều ngày 26/02/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiên Cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (2009 - 2019) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động.

 • nvn22.jpg

  Toàn cảnh cuộc họp

  Nội dung tổng kết Cuộc vận động tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện trong công tác tuyên truyền cuộc vận động; việc bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp và định hướng người tiêu dùng theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 08/10/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnhvề việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 177/QĐ- UBND, ngày 19/3/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Chương trình triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2015 - 2020. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thị trường… làm rõ những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động…Từ đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn mới.

  Tham gia ý kiến tại hội nghị, các thành viên Ban vận động nhất trí với các nội dung theo dự thảo kế hoạch. Một số đại biểu cho rằng, Ban chỉ đạo cần phân công rõ nhiệm vụ cho các ngành thành viên trong việc chuẩn bị các nội dung liên quan tới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động; mời doanh nghiệp trưng bày sản phẩm; động viên khen thưởng các tập thể thực hiện tốt cuộc vận động; làm rõ nguồn kinh phí tổ chức hội nghị…

  nvn11.jpg

  Đ/c Lò Văn Mừng - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ phát biểu kết luận 

  Kết luân hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo cuộc vận động hoàn thiện các nội dung liên quan đến hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động. Dự kiến hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019.

 • Tác giả: Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 • Tủa Chùa tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2019
  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa
  Một lần đến bản “ba không” Háng Mù Lừ
  Thành phố Điện Biên Phủ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho các hộ nghèo xã Thanh Minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
  Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị cháy tại thành phố Điện Biên Phủ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác Mặt trận tại các xã, phường năm 2019
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
  Giám sát "Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 7 Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016"
  1-10 of 765<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >