ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
 • Thời gian đăng: 2/25/2019 7:08:14 AM
 • Ngày 22/02/2019, tại phòng họp trực tuyến Công ty Viễn thông Vietel tỉnh Điện Biên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 • tt111.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị

  Dự hội nghị, về phía trung ương, có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Về phía tỉnh Điện Biên, có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam 04 xã trên địa bàn tỉnh.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 và 218, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành, phối hợp và đề xuất với các cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam và đạt được những kết quả nổi bật như: Ở Trung ương; Đã ký kết 12 chương trình phối hợp giám sát và 01 quy chế phối hợp; tổ chức chủ trì giám sát và tham gia phối hợp thực hiện hàng chục cuộc giám sát của các bộ, ngành liên quan; tổ chức 06 hội nghị phản biện liên quan đến các dự án Luật theo đúng quy trình, quy định. Ở địa phương, trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tổng số 492.784 cuộc giám sát (năm sau nhiều hơn năm trước); hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được nâng cao; tính đến nay có 100% cấp tỉnh trong cả nước đã triển khai hoạt động phản biện xã hội, tổ chức tổng số 82.865 cuộc phản biện xã hội; 47/63 tỉnh, thành phố đã ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

  Tại tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đạt được một số kết quả như: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tổng số 213 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân tổ chức 930 cuộc, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện 836 cuộc giám sát; tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 700 thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; biên soạn và phát hành 1.000 cuốn cẩm nang giám sát đầu tư cộng đồng phân bổ tới MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 cuộc phản biện xã hội đối với dự thảo “Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ thiết bị nghe – xem và thiết lập cụm thông tin cơ sở để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tham gia góp ý vào 920 lượt văn bản dự thảo Luật, dự thảo quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…tổ chức 64 cuộc đối thoại giữa nhân dân và người đứng đầu.

  Đánh giá việc thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua, báo cáo nhận định việc thực hiện các nội dung tại các văn bản trên đã có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Qua giám sát, phản biện, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại và vướng mắc như: Một số địa phương chưa vận dụng tốt 4 hình thức giám sát, 3 hình thức phản biện; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhiều nơi còn hạn chế, hình thức; trình độ, năng lực cán bộ tham mưu giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế, chủ yếu tập trung góp ý soạn thảo văn bản; trong hoạt động giám sát, phản biện, góp ý ở một số địa phương, lãnh đạo MTTQ Việt Nam chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; các văn bản trả lời kiến nghị của các  cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện còn chung chung, hoặc chưa chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu còn chung chung.

  tt222.jpg

  Đ/c Trần Thanh Mẫn – thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bế mạc hội nghị

  Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của các MTTQ Việt Nam các cấp. Thực hiện nội dung trong hai quyết định này thể hiện vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị nói riêng cũng như trong toàn bộ sự phát triển chung của đất nước. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế, đặc biệt là trong công tác phản biện xã hội, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.

  Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, gồm 56 tập thể và 12 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 • Tác giả: Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
 • Tủa Chùa tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2019
  Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Tủa Chùa
  Một lần đến bản “ba không” Háng Mù Lừ
  Thành phố Điện Biên Phủ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho các hộ nghèo xã Thanh Minh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh tra, giám sát
  Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị cháy tại thành phố Điện Biên Phủ
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác Mặt trận tại các xã, phường năm 2019
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ
  HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
  Giám sát "Việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo khoản 2, Điều 7 Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016"
  1-10 of 765<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >