UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 4/10/2019 3:41:55 PM
 • Từ ngày 8/4 đến ngày 9/4/2019, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB TW MTTQ VN) do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn đã kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại tỉnh Điện Biên.

 • Ngày 8/4 Đoàn kiểm tra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ; về phía Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số đơn vị cấp xã, phường.

  MTTWLV20194.jpg

  Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ

  Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ đã báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2019 - 2024 như: tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/Th.U ngày 29/5/2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã. Lựa chọn phường Mường Thanh để tổ chức Đại hội điểm và bố trí chương trình làm việc của Ban Thường trực với Thường trực Đảng ủy phường để thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm của cấp phường, xã; ngày 25/12/2018 đã tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp phường, xã tại phường Mường Thanh; Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban gồm 35 vị, Ban Thường trực gồm 03 vị (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 ủy viên Thường trực). Đại hội MTTQ Việt Nam các phường, xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ được tổ chức bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019 các phường, xã đã tổ chức xong Đại hội theo đúng Thông tri hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN tỉnh. Tính đến ngày 22/3/2019, 9/9 xã, phường đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội. Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban với số lượng Ủy viên Ủy ban từ 30 đến 45 người và Ban Thường trực gồm Chủ tịch, 01 đến 02 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã tham gia Ban Thường vụ là 01 đồng chí (phường Mường Thanh), Ban Chấp hành Đảng bộ phường, xã là 07 đồng chí, còn lại 01 đồng chí Chủ tịch dự kiến bầu bổ sung vào Ban Chấp hành tại Đại hội Đảng bộ xã năm 2020 (xã Thanh Minh). Đến thời điểm hiện tại có 9/9 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp phường, xã chuyên trách; chưa có phường, xã nào thực hiện thí điểm mô hình đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN. 

  TWLV20193.JPG

  Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

  Ngày 9/4 Đoàn kiểm tra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lầu Thị Mại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Mặt trận Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.

  Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2019 - 2024 như: tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ban hành Thông tri số 06/TT-MTTQ-BTT ngày 15/5/2018 về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để triển khai trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng Kế hoạch số 136/KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 6 năm 2018 về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; trong đó xác định cụ thể nội dung, thời gian, địa điểm, số lượng, thành phần và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội; phân công nhiệm vụ các Tiểu ban; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố.

  Tính đến ngày 31/3/2019, có 129/130 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã (còn 01 xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa sẽ tổ chức đầu tháng 4 năm 2019). Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy viên Ủy ban với số lượng từ 30 đến 55 vị và Ban Thường trực gồm Chủ tịch, 01 đến 02 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia Ban Thường vụ là 17 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ xã là 79 đồng chí, các đồng chí Chủ tịch còn lại dự kiến bầu bổ sung vào Ban Chấp hành tại Đại hội Đảng bộ xã năm 2020; có 102 đồng chí Chủ tịch Mặt trận cấp xã chuyên trách, 18 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm.

  Thực hiện Thông tri hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo Đại hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm. Xây dựng chương trình làm việc của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo để thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Kết quả, từ ngày 21 đến ngày 22/3/2019 đã tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện tại huyện Tuần Giáo; tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 58 vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực gồm 03 vị (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 ủy viên Thường trực). Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì mời Thường trực cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố họp rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu khuyết điểm, từ đó thống nhất nội dung, cách thức tổ chức cho các đơn vị còn lại.

  Căn cứ Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng văn kiện Đại hội như: Dự kiến chương trình Đại hội; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 . Đã tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường trực, các tổ chức thành viên và toàn thể các vị Ủy viên Ủy ban tại Hội nghị Ủy ban lần thứ 11, khóa XI. Đến nay, các văn kiện phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã cơ bản hoàn thành và dự kiến duyệt tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2019.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cần tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, triển khai thực hiện thành công đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh; rà soát, nghiên cứu công tác cán bộ đảm bảo yêu cầu công tác mặt trận; tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; hoàn thiện công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội…

  Thông qua đợt kiểm tra, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đã giúp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở nắm bắt sâu sắc hơn những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; đặc biệt là những kinh nghiệm vô cùng thiết thực để triển khai thực hiện trong thời gian tới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.

 • Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên
 • Mường Ảng: Nghiệm thu và bàn giao Nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ “THAM NHŨNG VẶT”
  Thành phố Điện Biên Phủ: Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2019)
  Bàn giao “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”
  Huyện Tuần Giáo (Mặt trận): Hội nghị Đối thoại giữa MTTQ và Nhân dân với người đứng đấu chính quyền tại xã Mùn Chung
  Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra quy trình vận hành xử lý rác tỉnh Điện Biên
  KHƠI DẬY NIỀM TỰ HÀO, TỰ TÔN DÂN TỘC TRONG TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát "Việc thực hiện chế độ, chính sách cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở"
  1-10 of 707<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >