UỶ BAN MTTQ CÁC CẤP PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII
 • Điện Biên Đông "Giám sát việc thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"
 • Thời gian đăng: 9/27/2019 7:56:55 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc "Giám sát việc thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh" ở cơ sở, thời điểm giám sát từ 01/01/2018 đến 30/6/2019; Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các đoàn thể trực tiếp giám sát tại 04/14 xã thị trấn trong huyện.

 • dfgh1.jpeg

  Qua giám sát tại cơ sở, việc thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiến khá tốt, các cơ sở thực hiện chặt chẽ việc ghi chép đơn thư, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định…

  dfgh2.jpeg

  Tuy nhiên, còn một số xã thực hiện nhiệm vụ còn chưa thường xuyên, thiếu khoa học, tại các buổi kết luận giám sát ở từng xã, đồng chí trưởng đoàn, phó đoàn cũng chỉ ra những thiếu sót đề nghị các lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc bộ phận tham mưu, giúp việc làm tốt các khâu trong quá trình tiếp nhận đơn thư, kiến nghị, phản ánh, giúp cho hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại cơ sở ngày một tốt hơn.

 • Tác giả: Trần Yến, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên Đông
 • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới
  Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chúc mừng 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
  Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ trao nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Mường Lay
  GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III/2019
  Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu
  Tuần Giáo: Giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn quý III năm 2019
  1-10 of 729<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >