ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024
  • Hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - 2020 và tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên (Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh)
  • Thời gian đăng: 7/1/2020 3:46:55 PM
  • 1806.pdf